CO2 prestatieladder

Klimaatverandering is dé uitdaging van deze tijd. De Verhoeve Groep werkt hard aan het reduceren van onze CO2 footprint om zo bij te dragen in het beperken van de opwarming van onze aarde.

De Verhoeve Groep, bestaande uit AHA de Man BV, Beregening Service Nederland (Verhoeve Watertechniek) en Verhoeve Groen zijn gecertificeerd volgens de CO2 prestatieladder, trede 3. De werkmaatschappijen zijn sinds enkele jaren bezig met het elektrificeren van het machinepark om de uitstoot te beperken. Daarnaast verduurzamen wij onze kantoren, elektrificeren wij ons wagenpark en zijn wij voor onze machines, welke nog niet zijn geëlektrificeerd, overgestapt naar HVO20 brandstoffen.

Op deze pagina volgt binnenkort meer informatie omtrent ons CO2-beleid. Ook kunt u hier de resultaten downloaden.

Hieronder vindt u de link naar de SKAO pagina en bijbehorend CO2- certificaat, trede 3.

www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/Verhoeve_Groep_BV

De documenten behorende bij de certificering zijn:

Jaarplan 2023 CO2 Verhoeve groep

Jaarbeoordeling CO2 Verhoeve Groep

Communicatie plan

Footprint H1-2023 tbv publicatiebord Verhoeve Groep

20243001 AHA de Man CO2 initiatief KAM adviseur Holland

Footprint 2022 tbv publicatiebord Verhoeve Groep dd 18-01-2024

Footprint 2023 tbv publicatiebord Verhoeve Groep

Certificaat_04187893_CER CO2_Verhoeve 12852KAM

 

 

>