Waterbehandeling

Ontijzerings installaties

In grondwater komen geregeld (te) hoge concentraties ijzer voor. Indien dit water wordt gebruikt kan verkleuring optreden aan muren, straatwerk, bebordingen langs sportvelden en beplantingen. Om het water uit uw beregeningsbron alsnog geschikt te maken voor het beregenen van uw sportveld of tuin kan het noodzakelijk om een ontijzeringsinstallatie te plaatsen. Het realiseren van een dergelijke installatie is maatwerk. Beregening Service Nederland heeft vaste partners voor het dimensioneren en plaatsen van een ontijzeringsinstallatie tegen scherpe prijzen.

Fontein-beluchters

Beregening Service Nederland levert en plaatst drijvende fontein-beluchters. Deze fontein-beluchters worden vooral in natuurlijke waterpartijen met een wisselende waterstand geplaatst. De fonteinbeluchters zijn essentieel voor een goede waterkwaliteit, ze zorgen voor een goede watercirculatie, algenbestrijding en beluchting. Tevens is een fontein-beluchter een verfraaiing van waterpartijen en vijvers.

Beregening Service Nederland is ook thuis in het onderhoud van de fontein-beluchter.

Drijvende fonteinen worden in het najaar uit het water gehaald voor onderhoud. Tijdens het onderhoud wordt de installatie zorgvuldig gereinigd en het elektrische deel van de fontein gekeurd waarna een rapportage wo

rdt opgesteld. Tevens heeft Beregening Service Nederland de mogelijkheid om uw fontein gedurende de winter vorstvrij op te slaan waarna de fontein-beluchter in het voorjaar weer geplaatst kan worden.

MEER WETEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

>