Sport en Recreatie

Aanleg complete beregening installatie

Op sportparken en golfbanen is een goed functionerende beregeningsinstallatie van essentieel belang voor de kwaliteit van de grasmat of speelveld. Beregening Service Nederland heeft hier ruime kennis en ervaring in opgebouwd waardoor wij in staat zijn om een professioneel ontwerp op te stellen voor de verschillende typen ondergronden (natuurgras, kunstgras of gravel), waardoor uw sportpark of golfbaan de beschikking heeft over een kwalitatief hoogwaardig systeem. Beregening Service Nederland legt beregeningsinstallaties aan op:

  • Golfbanen
  • Voetbalvelden
  • Hockeyvelden
  • Tennisvelden
  • Honk- en softbalvelden
  • Maneges

Bij de aanleg van een beregeningsinstallatie wordt er gebruik gemaakt van kwalitatief hoogstaande materialen. Beregening Service Nederland is in staat om te werken met verschillende merken waaronder TORO, Perrot en RainBird.

Hockeyvelden

Beregeningsbron

Niet op iedere locatie is een ´open water´ voor het beregeningssysteem beschikbaar. Om dan alsnog beregeningswater te verkrijgen kan Beregening Service Nederland een beregeningsbron aanleggen waaruit het beregeningswater wordt opgepompt middels een onderwaterpomp.

De bron wordt nagerekend in diameter en diepte zodat deze voldoende water levert om te kunnen beregenen. Dit betekent dat de diepte en de diameter van de bron wordt aangepast aan de vraag van de beregeningsinstallatie. De boorwerkzaamheden worden door een vaste partner uitgevoerd welke gecertificeerd is voor het verrichten van deze werkzaamheden.

Regeneratie bronnen

Bij het gebruik van een bron worden er deeltjes zoals ijzer en mangaan welke van nature in het watervoerende pakket zitten richting de bron getrokken. Deze deeltjes kunnen naar verloop van tijd  zorgen voor een blokkade. Door deze blokkade zal er minder water beschikbaar zijn vanuit de bron.  Vrijwel iedere bron zal, afhankelijk van de aanwezige waterkwaliteit, daardoor op termijn in capaciteit afnemen.

Omdat de capaciteit afneemt heeft iedere bron vroeg of laat onderhoud nodig. Regeneratie zorgt ervoor dat een bron in goede bedrijfsconditie wordt gehouden door de verstoppingsoorzaak te verwijderen. De toegepaste regeneratie methode hangt af van de verstoppingslocatie, deze kan bijvoorbeeld in het bronfilter, de omstorting, of op de boorgatwand zitten.

Service en onderhoud

Beregening Service Nederland onderhoudt jaarlijks vele beregeningsinstallaties op sportparken en golfbanen. In het najaar worden de beregeningsinstallaties vorstvrij gemaakt (droog geblazen) om zo bij vorst schade aan leidingen, kleppen en sproeiers te voorkomen.

Tijdens het vorstvrij maken wordt er een inventarisatie gemaakt met eventuele knelpunten (defecte sproeiers, elektrische storingen ) zodat deze voor het opstarten in het voorjaar kunnen worden hersteld. Tevens worden, op verzoek,  onderwaterpompen in de winterperiode gelicht en doorgemeten zodat de bedrijfszekerheid van de pomp wordt verhoogd. Beregening Service Nederland heeft voor reparaties, onderhoud of storingen een serviceteam beschikbaar dat er in gespecialiseerd is om storingen aan uw installatie te herstellen.

>