Brandweer Bronnen

Realiseren van nieuwe brandweer bronnen

De standaard waterleiding op een bedrijventerrein of woonwijk levert doorgaans onvoldoende bluswater. Vandaar dat steeds vaker door de overheid een geboorde brandweerbron of bluswatervoorziening wordt geëist. Beregening Service Nederland heeft de expertise in huis voor de afwerking van een brandweerbron. De boorwerkzaamheden worden door een vaste partner uitgevoerd welke gecertificeerd is voor het verrichten van deze werkzaamheden.

Capaciteitscontrole brandweerbronnen

Beregening Service Nederland kan een capaciteitstest uitvoeren op uw brandweerbron. Hiervoor hanteren wij een uitgebreid protocol en voeren de controle uit met daarvoor geschikt materieel.

De testresultaten worden verwerkt in een uitgebreide rapportage. Deze rapportage bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

  • Gegevens van de brandput;
  • Capaciteit van de brandput (levert deze voldoende water)
  • Bereikbaarheid en vindbaarheid voor een snelle inzet door de brandweer
  • Algehele onderhoudsstaat van de brandput (pakkingen, lekkages en beschadigingen)
  • Controle op juiste werking van de brandweerbron met bronpomp en besturing;
  • Aanbevelingen indien de werking of de capaciteit onvoldoende is.

Aan brandweerbronnen wordt door de brandweer, verzekeraars en de overheid strenge eisen gesteld zodat er altijd garantie is op voldoende bluswater uit de brandweerbron. Wij raden u aan om uw brandweerbron jaarlijks te controleren op de werking.

Regeneratie bronnen

Bij het gebruik van een bron worden er deeltjes zoals ijzer en mangaan welke van nature in het watervoerende pakket zitten richting de bron getrokken. Deze deeltjes kunnen naar verloop van tijd  zorgen voor een blokkade. Door deze blokkade zal er minder water beschikbaar zijn vanuit de bron.  Vrijwel iedere bron zal, afhankelijk van de aanwezige waterkwaliteit, daardoor op termijn in capaciteit afnemen.

Omdat de capaciteit afneemt heeft iedere bron vroeg of laat onderhoud nodig. Regeneratie zorgt ervoor dat een bron in goede bedrijfsconditie wordt gehouden door de verstoppingsoorzaak te verwijderen. De toegepaste regeneratie methode hangt af van de verstoppingslocatie, deze kan bijvoorbeeld in het bronfilter, de omstorting, of op de boorgatwand zitten.

MEER WETEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

>