Onderhoud drainage

In het overgrote deel van de Nederlandse sportvelden, golfbanen en parken is een drainagesysteem aangelegd dat het overtollige regenwater snel moet kunnen afvoeren.

Een goed functionerende drainage is uiteraard, met name in de natte herfst- en winterperiode, het uitgangspunt. De herfst of winterperiode is bij uitstek geschikt om aanwezige drainagesystemen te controleren en door te spuiten. Het doel van het doorspuiten van de drainage is het weer open en schoon maken van de met slib en/of ijzerafzettingen verstopte instroomopeningen in de drainagebuizen. Het doorspuiten dient met een niet te hoge druk (10-15 bar bij de spuitkop) te worden uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat er schade ontstaat aan de omhulling of door verspoeling van bijvoorbeeld drainagezand buiten de openingen, de openingen juist dicht spoelen.

Beregening Service Nederland beschikt over juiste machines en ervaren personeel om drainage vakkundig door te kunnen reinigen. Tevens hebben wij een sensorkop, welke op de drainagespuit kan worden gemonteerd, om de ligging van drainage te bepalen of om en verstopping te lokaliseren. Eventueel benodigde herstelwerkzaamheden aan de drainage kunnen wij ook voor u verrichten. Uiteraard kan Beregening Service Nederland ook de drainage, verzamelputten en afvoerbuizen op GPS inmeten en verwerken in een revisietekening.

Door het tijdig reinigen van de drainage verlengd u de periode waarop uw sportveld of golfterrein bespeelbaar is. Tevens zal het terrein sneller weer beschikbaar zijn na een periode van extreme regenval.

>